uk

Техніки перекладу: калькування

З погляду мовознавства калька — це слово або словосполучення, запозичене з однієї мови в іншу шляхом буквального, дослівного перекладу. Пропонуємо ознайомитися з типами кальки та вирішити, наскільки вдалим є такий підхід.

Термін «калька» походить від французького дієслова calquer , що означає «копіювати, відстежувати». Якщо говорити точніше, ми використовуємо дієслово «калькувати», коли йдеться про запозичення слова чи словосполучення з однієї мови в іншу шляхом перекладу його компонентів із метою створення нової мовної одиниці в цільовій мові.

Іноді важко довести, що якесь слово є калькою, оскільки в різних мовах аналогічні одиниці можуть з’являтися незалежно одна від одної. Імовірність подібних процесів менша, якщо граматика калькованої одиниці суттєво відрізняється від тієї, що властива мові, у яку здійснюється запозичення, а також у тому разі, якщо калькованій одиниці властива неочевидна образність.

Калькування відрізняється від фоносемантичних відповідників. Калькування передбачає семантичний переклад (тобто відтворення значення), проте не охоплює фонетичної подібності — збереження приблизного звучання запозиченого слова шляхом підбирання слова або морфеми з подібним звуковим малюнком, що вже існує в цільовій мові.

Кальки часто зустрічаються в спеціалізованих інтернаціоналізованих галузях, як-от сфері контролю якості (пор.: ісп. aseguramiento de calidad — англ. quality assurance). Деякі скальковані одиниці потрапляють у широкий вжиток. В англійській до них можна зарахувати такі слова, скальковані з німецької: standpoint (нім. Standpunkt), beer garden (нім. Biergarten).

Значення кальок може бути неочевидним для більшості носіїв мови, особливо коли йдеться про певні вузькі спеціалізації на кшталт науки чи права. Наприклад, в іспанській Solución de compromiso — це юридичний термін, скалькований з англ. compromise solution. Іспанські адвокати ним послуговуються, однак навряд чи одиниця зрозуміла широкому загалу.

Варто також відзначити «невдалі» випадки калькування, коли отримані одиниці звучать неприродно та можуть спричинювати небажаний комічний ефект. Часто це можна пояснити браком досвіду перекладача у відповідній галузі чи цільовій мові.

Розрізняють 4 типи калькування:

  1. Паронімічне калькування чи запозичення: у результаті неправильної відповідності між двома словами, що мають подібну форму чи етимологію, однак по-різному розвивалися у відповідних мовах і тому набули різного значення: пор. укр. булка — «хліб» і болг. булка — «наречена»; біл. лік — «число» або «кількість» і рос. лик — «обличчя людини» або зображення його на іконі.
  2. Орфографічні кальки: зазвичай це спосіб перекладу імен людей, назв географічних об’єктів, народів тощо. У такому разі може копіюватися спосіб написання імені з мови-джерела в цільову мову, однак часто не враховується можливість відтворення отриманої одиниці носіями мови. Наприклад, навряд чи слова Khortytsia, Liudmyla чи Serhiy мають зручну для озвучування носієм англійської мови форму.
  3. Типографічне калькування: цей вид калькування спостерігається в тому разі, коли правила передавання тексту на письмі проникають в іноземний текст. Наприклад, використання великих літер на початку повнозначних слів, властиве англомовним заголовкам, можна побачити в українській, напр.: Open Door Slowly — Відчиняти Двері Повільно. Також тут можна згадати використання курсиву для виокремлення якоїсь одиниці в тексті тощо.
  4. Синтаксичне або структурне калькування: зазвичай це результат помилкового з’єднання частин речення за іншомовним зразком. Такі конструкції часто звучать неприродно. Наприклад, у мові емігрантів дослідник Д. Ендрюс відзначає сполучення «смотреть вперед на…» як кальку з англ. to look forward to: «Смотреть вперед на нашу встречу» (нормативний варіант: «Я с нетерпением жду нашу встречу»).

Загалом у перекладі бажано уникати калькування, крім випадків використання нормативної термінології.

Переклад за матеріалами translatorthoughts.com

Автор статті:

Лілія Ліннік

Спеціаліст із навчання бюро перекладів «Профпереклад».

Викладач кафедри англійської мови факультету перекладознавства Київського національного лінгвістичного університету (КНЛУ), перекладач і редактор із понад 15 роками досвіду.

Ключові компетенції:

лінгвістика, перекладознавство, CAT-інструменти.

Освіта:

магістратура й аспірантура КНЛУ.

Дізнатись вартість
Заповніть форму та прикріпіть документ, і ми повідомимо точну вартість усієї роботи на email
Прикріпіть документ для оцінки вартості перекладу
Контакти
Ви також можете зв'язатися з нашим офісом у Києві у будь-який зручний спосіб, і ми відповімо на всі питання.
Україна, 03150,
м. Київ, вул. Ділова, 5Б, 6-й поверх
Понеділок – П'ятниця з 9:00 до 18:00