uk

Сленги в українській мові: приклади

Що таке сленг

Сленг є унікальним явищем — внутрішньомовним (тобто в межах однієї мови) і міжмовним (тут уже йдеться про проникнення мовних одиниць з однієї мови в іншу). Його можна визначити як використання в мовленні жаргонізмів і лексем з інших підсистем мови.

Сленг відзначається плинністю: інвентар сленгових одиниць постійно змінюється, тому укладання словників цього мовного пласту видається складним завданням. Крім того, межа між сленгом і розмовною мовою також не фіксована. Статус одиниць змінюється, і слова, шо вважалися сленговими кілька десятків років тому, можуть стати звичними одиницями повсякденного мовлення.

Сленг, що з’являється в певну історичну добу, втілює ознаки, характерні для відповідного періоду. Дослідники відзначають, що в сленгових одиницях 1960-х років простежується підвищений інтерес до наркотичних речовин, у 1970-х англомовний сленг збагатився великою кількістю епітетів для позначення невдах, а в сленгу 1980-х доволі багато лексем, що стосуються збагачення, грошей і роботи.

Сленг в українській мові: підходи до перекладу

Оскільки сленг має яскраві стильові характеристики, його використання в тексті передбачає ретельний підхід із боку перекладача, щоб переклад зберіг авторський стиль, образність і колорит. Найчастіше перекладач намагається знайти в цільовий мові однаковий за експресивністю вислів із максимально можливим ступенем збереження змісту, закладеного в одиницю оригіналу, наприклад:

  • прикметник англійської мови wild-assed можна перекласти на українську як відморожений;
  • прикметник top-notch — відповідником суперовий;
  • дієслово to kill у значенні прискіпування до когось — одиницями стібатися або тюкати.

Якщо в цільовій мові немає еквівалента, що цілком відповідає оригінальній одиниці за значенням і контекстуальною доречністю, у перекладі можна використати стилістично нейтральну лексему. Наведемо кілька прикладів:

  • В англійській мові словосполучення couch potato (буквально «диванна картоплина» або «картоплина на дивані») означає людину з неактивним способом життя: такі люди мало рухаються й полюбляють лежати на дивані. В українській мові аналогічної одиниці наразі немає, тому для перекладу можна використати прикметник «лінивий» або іменник «лінтюх».
  • Іменник fox у певних контекстах використовують для позначення красивої, привабливої дівчини або жінки. Оскільки в українській мові іменник «лисиця» в переносному значенні радше свідчить про хитрість описуваної особи, для перекладу краще використати нейтральне словосполучення «приваблива дівчина», іменник «красуня» або «кралечка».

Звісно, у разі перекладу сленгових одиниць за допомогою стилістично нейтральних лексем або словосполучень цільової мови ми втрачаємо вихідну експресивність тексту. Тому можна вдатися до іншого способу перекладу — використати просторічні одиниці. У такому разі читач зауважить відхилення від мовної норми, до якого ми прагнемо.

З іншого боку, є сленгові одиниці, що мають кілька варіантів перекладу в цільовій мові. Перекладач має ретельно аналізувати контекст, щоб використати саме той варіантний відповідник, що втілює ідею автора якнайкраще. Скажімо, англійський прикметник awesome можна перекласти цілим спектром одиниць української мови, що різняться стилістичними характеристиками — серед них є прикметники нейтрального забарвлення, є просторічні й цілком розмовні: наприклад, приголомшливий, чудовий, фантастичний з одного боку й кльовий, люксичний, прикольний — з іншого. Щоб зробити оптимальний вибір, перекладач має спиратися не лише на контекст, а й на позицію автора тексту, тло його створення (зокрема, історичне), а також на власний досвід і ерудицію.

Американський сленг в українській мові

Окремо звернемо увагу на сленгові слова в українській мові, що запозичуються з англійської, переважно її американського варіанта. Такі слова швидко набувають поширення й використовуються повсюдно, особливо молоддю. Наразі це явище можна пояснити вагомою роллю технологій та Інтернету зокрема, де панує саме англійська.

Це окрема категорія сленгових одиниць, оскільки переклад не передбачає пошуку питомих еквівалентів. Натомість і в оригіналі, і в перекладі використовуватиметься одна й та сама лексема, якщо це виправдано з погляду відтворення змісту й стильових характеристик твору. Нижче наведено кілька прикладів.

  • Cringe (крінж, кринж) — коли щось описується як кринж або кринжовий, це означає, що така річ або ситуація бентежить нас, є недоречною або неприємною. Наприклад: He looks cringy, I wouldn’t go anywhere with him if I were you. — Той хлопець якийсь крінжовий, я б на твоєму місці нікуди з ним не ходила.
  • Crush (краш) — особа, у яку людина закохана. Найімовірніше слово походить від англійської ідіоми to have a crush on somebody («бути закоханим у когось»). Наприклад: I haven’t seen my crush for a week already, but still can’t get him off my mind. — Я вже тиждень не бачила мого краша, але постійно про нього думаю.
  • Toxic (токсик, токсичний) — токсичні люди поширюють довкола себе негатив, звинувачують усіх довкола у своїх негараздах тощо. Наприклад: When she’s around her ex-boyfriend, she’s just too toxic. — Вона занадто токсична, якщо десь поруч її колишній.
Автор статті:

Лілія Ліннік

Спеціаліст із навчання бюро перекладів «Профпереклад».

Викладач кафедри англійської мови факультету перекладознавства Київського національного лінгвістичного університету (КНЛУ), перекладач і редактор із понад 15 роками досвіду.

Ключові компетенції:

лінгвістика, перекладознавство, CAT-інструменти.

Освіта:

магістратура й аспірантура КНЛУ.

Дізнатись вартість
Заповніть форму та прикріпіть документ, і ми повідомимо точну вартість усієї роботи на email
Прикріпіть документ для оцінки вартості перекладу
Контакти
Ви також можете зв'язатися з нашим офісом у Києві у будь-який зручний спосіб, і ми відповімо на всі питання.
Україна, 03150,
м. Київ, вул. Ділова, 5Б, 6-й поверх
Понеділок – П'ятниця з 9:00 до 18:00