uk

Перекладаємо латинські терміни. Чому слід бути обережними з медичним перекладом?

Медичний переклад вважається одним із найскладніших. Це можна пояснити, по-перше, лінгвістичними особливостями медичних текстів, а по-друге, високою ціною помилки. Цей тип перекладу відіграє ключову роль у поширенні медичних знань і нових відкриттів. Переклад для лікувальних закладів має вирішальне значення в наданні медичних послуг пацієнтам із числа туристів, емігрантів та інших груп населення, які не володіють мовою, якою розмовляють співробітники лікарні.

До труднощів медичного перекладу можна зарахувати термінологію, питання сприйняття тексту, еквівалентності, а також унікальні характеристики медичної мови. Ми зупинимося докладніше на одному важливому аспекті термінології та вивчимо особливості перекладу латинських термінів. Медичні терміни в англійській та українській мовах переважно латинського походження. Це в чомусь полегшує завдання перекладача: такі терміни можна перекладати відповідними спільнокореневими одиницями. Наприклад, erythrocyte — «еритроцит», gynaecology — «гінекологія», cystectomy — «цистектомія».

Слід звернути увагу на кілька протиріч, зумовлених контекстом і багатозначністю лексичних одиниць. Такі випадки, зокрема, належать до категорії «хибних друзів перекладача», оскільки одиниці вихідної мови не перекладаються максимально схожими термінами цільової, адже ті мають цілком інше значення. Наприклад, у латинській мові є термін angina pectoralis. Похідний від нього англійський термін angina має аналогічне латинському значення «стенокардія». Однак в українській мові «ангіна» — це захворювання горла.

Підходи до перекладу латинських термінів

Переклад латинських термінів (тобто термінів латинського походження) має такі підходи:

  • Транскодування (транскрипція та транслітерація). Наприклад, сyclooxegenasa – «циклооксигеназа», antidepressant – «антидепресант», adjuvant therapy – «ад’ювантна терапія».
  • Переклад латини шляхом калькування структури: adverse event — «побічна дія», nonpharmacological therapy — «нефармакологічне лікування».
  • Описовий переклад: mucosal — «такий, що стосується слизової оболонки».
  • Пошук варіантного відповідника: loading dose — «ударна доза» или «доза насичення».
  • Підбір еквівалента: opioid — «синтетичний наркотичний препарат», calcaneofibular ligament — «п’яткова малогомілкова зв’язка».

Проблеми медичного перекладу

Медичний перекладач під час роботи має справу з труднощами різного характеру: як універсальними, так і специфічними для певної мови. Це можуть бути, наприклад, узусні особливості термінів, мінливий характер термінології, термінологічна синонімія, епонімія, відмінності в афіксації різних мов, невисока якість словників тощо.

Сайко М. А. у своїй статті, присвяченій проблемам перекладу медичної термінології українською мовою, визначає такі труднощі, яким мусить давати раду перекладач:

  1. Брак дво- та багатомовних лексикографічних джерел з українською мовою. Щоб забезпечити якість перекладу, слід застосовувати цілий арсенал інструментів, включно з пошуком термінології в онлайн-джерелах, тлумачних словниках. Також фахівцю слід бути в курсі нововведень у галузі, щоб відстежувати появу нових понять і термінів.
  2. Внутрішньо- та позатекстова термінологічна різнорідність. Це питання стосується термінологічної синонімії. Як правило, у ряду синонімів буде елемент із латинським коренем і кілька відповідників з українським корінням. Наприклад, наведений вище термін латинського походження erythrocyte можна перекладати еквівалентом «еритроцит» або ж варіантом «червоне кров’яне тільце». З урахуванням масштабів розвитку медицини та глобальної інтернаціоналізації перед термінологами стоїть завдання стандартизації термінології.
  3. Спотворення мовних норм. Ця проблема стосується поширеної практики калькування конструкцій російської мови в українській (у граматиці та лексиці).
  4. Практика перекладу. Сюди дослідник зараховує низку лінгвістичних питань, що стосуються відтворення різних одиниць. Це й «хибні друзі перекладача», про які ми згадували вище, і скорочення, і епоніми (терміни, утворені від власних назв). Перекладацька практика передбачає вирішення в кожному окремому випадку, як саме вчинити з латинським терміном: перекласти однокорінним еквівалентом, пошукати відповідник з українською основою або супроводжувати переклад вказівкою оригіналу в дужках. У будь-якому разі головне — точно передати сенс, щоб пацієнт отримав потрібне лікування.
Автор статті:

Лілія Ліннік

Спеціаліст із навчання бюро перекладів «Профпереклад».

Викладач кафедри англійської мови факультету перекладознавства Київського національного лінгвістичного університету (КНЛУ), перекладач і редактор із понад 15 роками досвіду.

Ключові компетенції:

лінгвістика, перекладознавство, CAT-інструменти.

Освіта:

магістратура й аспірантура КНЛУ.

Дізнатись вартість
Заповніть форму та прикріпіть документ, і ми повідомимо точну вартість усієї роботи на email
Прикріпіть документ для оцінки вартості перекладу
Контакти
Ви також можете зв'язатися з нашим офісом у Києві у будь-який зручний спосіб, і ми відповімо на всі питання.
Україна, 03150,
м. Київ, вул. Ділова, 5Б, 6-й поверх
Понеділок – П'ятниця з 9:00 до 18:00