uk

Оформлення списку літератури

Список літератури — важливий складник тексту, зокрема наукового. Існує багато варіантів оформлення бібліографічної інформації: за державними стандартами, за рекомендаціями певної установи, за вимогами журналу, у якому публікуватиметься стаття, тощо. У цьому дописі ми наведемо кілька поширених підходів і окреслимо політику нашої компанії.

В Україні можна спиратися на два затверджені стандарти, що регламентують оформлення бібліографічної інформації в науковій роботі.

Ось перший із них: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. — Вид. офіц. — [Чинний від 2007-07-01]. — Київ : Держспоживстандарт України, 2007. — 47 с. 

Цей документ визначає оформлення списків бібліографії, використаної літератури, літератури в наукових працях тощо.

Наприклад:

Книга з одним автором
Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. – Київ : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59). 

Книга з кількома авторами
Любар О.О. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, А. Т.Федоренко. – Київ : Знання, 2006. – 447с.

Каталог
Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с.

Дисертація
Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси : дис. … доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – Київ, 2005. – 276 с.

Електронний ресурс
Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.

Ось другий: ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Уведено вперше ; чинний від 2016-07-01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с. 

У цьому стандарті описано, як слід оформляти бібліографічні посилання та бібліографічні списки в наукових роботах. Стандарт визначає види бібліографічних посилань, а також правила й особливості їх складання та розміщення в документах. ДСТУ 8302:2015 охоплює бібліографічні посилання в документах, які вже опубліковано чи не опубліковано, — і це не залежить від носія інформації. «Список використаної літератури» (частину довідкового апарату) наводять у документі у формі бібліографічного запису (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

Наприклад:
Кримінально-процесуальний кодекс України : офіц. вид. : станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. Київ : Парлам. вид-во, 2006. 207 с.

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. пр. / наук. ред. В. І. Моссаковський. Дніпропетровськ, 1999. 215 с.

Ковшиков В. А., Глухов В. П. Психолингвистика: теория речевой деятельности : учеб. пособие для студентов педвузов. М. : Астрель ; Тверь : АСТ, 2006. 319 с.

Electrodes of conductive metallic oxides / J. M. Honig [et al.]. Amsterdam : Elsevier, 1980. 260 р.

Якщо ми працюємо зі статтею для наукового журналу, то список літератури оформлюємо відповідно до вимог цього журналу. Конкретні вимоги зі зразками оформлення зазвичай розміщують на сайті видання (наприклад, у розділі «Для авторів«). Редакція журналу може рекомендувати авторам дотримуватися одного з указаних вище стандартів або якогось із міжнародних стилів оформлення. 

Іноді виникає потреба переоформити список бібліографічних посилань з одного стилю в інший. У такому разі можуть допомогти спеціальні програми — бібліографічні менеджери (reference manager), наприклад Mendeley, EndNote, Zenodo тощо. Також вони можуть допомогти укласти список літератури за вимогами конкретного міжнародного стилю.

З огляду на множинність варіантів бібліографічних описів і зважаючи на те, що окремі вимоги до оформлення літератури можуть бути й у замовника перекладу, ми не дотримуємося якогось одного підходу.

Загальне правило роботи з літературою таке: передусім слід з’ясувати побажання/вказівки клієнта, а потім чітко їх дотримуватися. Якщо клієнт покладається на наш розсуд, дотримуємося стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Автор статті:

Юрій Цвєркун

12 років у бізнесі професійних перекладів Засновник і директор бюро перекладів «Профпереклад». Ключові компетенції: менеджмент, стратегічний маркетинг, лінгвістичні технології. Освіта: Києво-Могилянська бізнес-школа (KMBS) та IE Business School.

Дізнатись вартість
Заповніть форму та прикріпіть документ, і ми повідомимо точну вартість усієї роботи на email
Прикріпіть документ для оцінки вартості перекладу
Контакти
Ви також можете зв'язатися з нашим офісом у Києві у будь-який зручний спосіб, і ми відповімо на всі питання.
Україна, 03150,
м. Київ, вул. Ділова, 5Б, 6-й поверх
Понеділок – П'ятниця з 9:00 до 18:00